skip to Main Content

“Man gjorde mere ud af sit poetry slam, fordi man havde i baghovedet at man skulle opvise for klassen og hvis man gik videre derfra,
skulle opvise for skolen og folk udefra. Presset hjalp til bedre resultat.”

Back To Top