skip to Main Content

“At alle elever arbejdede med lyrik, retorik og det at stå frem på en scene, kan bruges i mange situationer både ift. gymnastik, danskundervisningen og i dannelsesdimensionen. At stå frem – gerne alene – er udfordrende, dannende og noget, som de både lærer af og husker.”

Back To Top