skip to Main Content

“Poetry slam er et super fedt forløb for eleverne, da de ikke blot træner skriftlighed og mundtlighed men også får indtryk af, hvordan kropssprog osv. er vigtigt for fremførelse og det at forstå og tolke tekster (forstået i bred forstand).”

Back To Top