skip to Main Content

“At alle elever arbejdede med lyrik, retorik og det at stå frem på en scene, kan bruges i mange situationer både ift. gymnastik, danskundervisningen og i dannelsesdimensionen. At stå frem – gerne alene – er udfordrende, dannende og noget, som de både lærer af og husker.”

“Vi synes, at første modul fik indkredset, hvad Poetry Slam er. Det er altid godt med historien bag. Fedt, at I selv viser, hvad det er og hvordan det fungerer ”rigtigt”. I er jo begge superdygtige til håndværket – og det er meget inspirerende. Vores elever var meget lyttende og klar på projektet…måske lidt for lyttende ift. de skæve eksempler I kom med :-)”

“Poetry slam er et super fedt forløb for eleverne, da de ikke blot træner skriftlighed og mundtlighed men også får indtryk af, hvordan kropssprog osv. er vigtigt for fremførelse og det at forstå og tolke tekster (forstået i bred forstand).”

“Super godt. Særligt opdelingen, hvor der både blev forklaret en masse teknisk – men det også blev demonstreret i de forskellige slams.”

“Jeres forløb har bidraget til at jeg helt klart synes, det bør være et forløb i kulturfagene, da det har så mange forskellige nuancerede elementer i sig.”

“Fællesøvelsen i multisalen enormt energisk og god på mange måder – det var sjovt at være øjenvidne til den øvelse!”

“De får afprøvet nye sider af sig selv. Bliver skubbet lidt – får set lyrik fra en anden side.”

“Vi dansklærere kan bruge Poetry Slam som en kile ind til skabelsen af skrivelyst og glæde”

“Oplægget var inspirerende og fængende. Eleverne lyttede og var engagerede. Eleverne blev overraskede over, hvor interessant sproget i et slam kan være.”

“Virkelig velfungerende. I var tydelige, præcise og meget underholdene. Det var dejligt, at I satte jer selv på spil, før eleverne skulle det”

“Jeg synes at det var dejligt at se hvor meget bedre digtet bliver når man performer det!”

“Man får en bedre forståelse ved at få et indblik i, hvordan det skal lyde/fortælles og laves ved oplægget fra PSFyn”.

Back To Top