skip to Main Content

...lidt om performance

Når er klar med din tekst, så skal du til at tænke over, hvordan den skal fremføres. Hvad kan man gøre for at få teksten til at leve på scenen? Denne kategori mod, men den er vigtig, så din tekst bliver til Poetry Slam og ikke bare oplæsning. Det er dog stadig tekstens "væsen", som afgør hvor meget performance der er brug for. Men hvis teksten lægger op til dans, så fyr den af!

#crescendo

Crescendo er et udtryk fra musikkens verden, og det betyder at skrue op (og man kan så også skrue ned igen). Oprindeligt har det mest med hastigheden at gøre, men i et slam kan du bruge det til at skrue op for:

  • Volumen (fra hvisk til råb)
  • Tempoet (fra langsom til hurtig)
  • Stavelser (fra mand til kæmpestorklaphatnar)
  • Billedsproget (fra te-ske til motorsav)
  • Antal personer (fra mig til flokken)
  • Kropssproget (fra stillestående til ormen)

Det er ofte et godt virkemiddel på scenen – og indimellem kan det være helt svært at lade være.

Se eksempler på Poetry Slams som bruger virkemidlet #crescendo:

Back To Top